محتویات آزمون های TCF

محتویات  آزمون های TCF

محتوای امتحان TCF چیست؟ با ما در این بخش همراه باشید.

آزمون TCF عمومی یا TCF TP

آزمون TCF عمومی (TP) شامل سه سنجش پایه ای و اجباری و دو سنجش تکمیلی می‌باشد.

بخش

الزامی / تکمیلی

تعداد سوالات

زمان (دقیقه)

فهم گفتاری

الزامی

34

25

تسلط بر ساختار های زبان

الزامی

23

20

فهم نوشتاری

الزامی

34

50

بیان گفتاری

تکمیلی

---

12

بیان نوشتاری

تکمیلی

---

60

 

محتویات آزمون TCF TP

سه سنجش الزامی (۹۱ سؤال): این سنجش به صورت ۹۱ سؤال چند گزینه ای طرح شده اند که یکی از چهار گزینه پیشنهادی جواب درست است. ترتیب چینش سؤال ها بر اساس میزان سختی آن ها می باشد که از سطح ابتدایی A1 شروع شده و به C2 ختم می شود.

فهم گفتاری (۳۴ سؤال، ۲۵ دقیقه) این سؤال ها میزان درک زبان فرانسه شما را در بخش شفاهی ارزیابی می‌کند: واژه‌ها و اصطلاحات رایج زبان فرانسه در ارتباطات روزانه (کفت‌وگو، مصاحبه، مکالمات تلفنی و ). پیام‌های ضروری و اطلاعیه‌های عمومی. اطلاعات داده شده در مورد اشخاص، اتفاقات و وقایع در برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با موضوعات شخصی، حرفه ای و یا آموزشی. بیان موضوعات ملموس یا انتزاعی. انواع سخنرانی های ارائه شده با سرعت گفتار متعارف و استاندارد. موارد ضبط شده، به خصوص در مورد خلاصه برنامه های رادیوی بین المللی فرانسه Radio France Internationale  نمونه های مکالمات شفاهی رایج در فرانسه و یا کشور‌های فرانسوی زبان می باشند.

تسلط بر ساختار های زبان: دستور زبان و واژگان (۲۳ سوال، ۲۰ دقیقه) هدف این سؤال ها سنجش توانایی داوطلب در تشخیص و انتخاب صورت بندی صحیح در ساختارهای دستوری و واژگانی می باشد. این بخش از سؤال ها نیز در زمینه زبان فرانسه و درباره ارتباطات و مراودات می باشد.

فهم نوشتاری (۳۴ سؤال، ۵۰ دقیقه) این سؤال‌ها توانایی شما را در زمینه های زیر می آزماید: کلمات و جملات ساده که در ارتباطات روزمره مورد استفاده قرار می گیرند (پیام ها و نامه های دوستانه و یا اداری). اطلاعات درج شده در آگهی ها، دفترچه های راهنما، منو‌ها، ساعات کاری و ... . اطلاعات قابل برداشت از افراد، اتفاقات و وقایع، نامه های شخصی. درک متونی با زبان رایج مرتبط با زندگی روزمره و یا کار. درک مقالات و گزارشات با موضوعات عینی و یا انتزاعی. درک مقالات و متون تخصصی و ادبی بلند و پیچیده. درک مقالات و متون انتزاعی خلاصه شده از نوشته ها و کتاب های ادبی. تمام این مدارک نمونه های معرف متون خوانده شده در فرانسه و یا کشورهای فرانسوی زبان می باشند.

بیان شفاهی (مصاحبه حداکثر ۱۲ دقیقه) (تکمیلی) آزمون بیان شفاهی به صورت مصاحبه رو در رو با یکی از مدرسان برگزار کننده آزمون انجام می گیرد. در این سنجش، داوطلب سه مرحله را می گذراند که برای گذراندن یکی از این مراحل به وی مهلت آماده شدن داده می شود. این سه مرحله داوطلب را با معیارهای سطوح شش گانه چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان ها (CECRL) می‌سنجد. (از A1 تا C2). آزمون انجام شده ضبط شده و پس از ارزیابی توسط برگزارکننده مصاحبه، به CIEP فرستاده می شود تا مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. با این شیوه هر آزمون دو بار تصحیح و ارزیابی می شود.

مرحله اول: مصاحبه بدون مهلت آماده سازی، زمان: ۲ دقیقه، هدف: داوطلب توانایی خود را در مراوده با فردی ناشناس (برگزارکننده آزمون) نشان می دهد.

مرحله دوم: مکالمه با مهلت آماده سازی، زمان: ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه (که ۲ دقیقه از آن مهلت آمادگی است که داوطلب می تواند در طول آن نکات کوتاه را یادداشت کند)، هدف: داوطلب توان خود را در به دست آوردن اطلاعات در زندگی رایج و روزمره اثبات می کند. موقعیت خواسته شده برای مصاحبه در آزمون مشخص شده است.

مرحله سوم: ابراز دیدگاه بدون مهلت آماده سازی، زمان: ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه، هدف: در این مرحله داوطلب با پاسخ دادن به یک سؤال طرح شده توسط مصاحبه کننده، میزان توانایی خود را در صحبت کردن روان، پیوسته و قابل قبول نشان می دهد.

بیان نوشتاری (۶۰ دقیقه) (تکمیلی) این سنجش شامل سه مرحله می‌باشد که از ساده شروع شده و به سخت منتهی می شود.

مرحله اول: نگارش یک پیام به منظور توصیف کردن، حکایت کردن و یا توضیح دادن به یک فرد یا یک گروه. موضوع پیام در آزمون مشخص می شود. تعداد کلمات خواسته شده: حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۲۰ کلمه

مرحله دوم: نگارش یک مقاله، میل و یا یادداشت برای مخاطب گروهی، به منظور تهیه گزارشی از یک تجربه و یا روایت یک داستان، گزارش و یا داستان باید با نقد، بیان دیدگاه و دلیل همراه باشد. (موضوعاتی چون درخواست چیزی، آشتی کردن ). تعداد کلمات خواسته شده: حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۵۰ کلمه

مرحله سوم: نگارش دو متن کوتاه و ساده برای بررسی و مقایسه دو دیدگاه مختلف درباره یک اتفاق رخ داده در جامعه (برای روزنامه، سایت اینترنت، همکار و یا رئیس). داوطلب بایستی در هر متن، نظر خود را نیز درباره دیدگاه داده شده بیان کند. تعداد کلمات خواسته شده: حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۵۰ کلمه (بخش اول بین ۴۰ تا ۶۰ و بخش دوم بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ کلمه)

 

آزمون TCF DAP

اگر بدون داشتن یکی از مدارک DALF و یا DELF B2 قصد ثبت نام در سال اول لیسانس و یا مدرسه معماری فرانسه را دارید، می‌بایست TCF مخصوص درخواست پذیرش اولیه را بگذرانید که همان TCF DAP می باشد.

بخش

اولیه / تکمیلی

تعداد سوالات

زمان (دقیقه)

فهم گفتاری

اولیه

29

30

تسلط بر ساختار های زبان (دستور و واژگان)

اولیه

18

25

فهم نوشتاری

اولیه

29

30

بیان نوشتاری

تکمیلی

---

60

         

بیان نوشتاری خود شامل سه مرحله به شرح زیر می شود:

مرحله اول: نگارش یک پیام توصیفی، روایی و یا توضیحی خطاب به یک یا چند نفر. تعداد واژه ها: دست کم ۶۰ و دست بالا ۱۲۰ واژه.

مرحله دوم: نگارش یک مقاله، ایمیل، یادداشت به چندین مخاطب به منظور تهیه گزارشی از یک تجربه شخصی و یا متنی مستدل با موضوعی خاص (به عنوان مثال: مطالبه و تقاضای چیزی، آشتی کردن). تعداد واژه ها: دست کم ۱۲۰ و دست بالا ۱۵۰ واژه.

مرحله سوم: نگارش یک متن (برای مجله، سایت اینترنتی، همکار، مافوق) بیان کننده دو دیدگاه مختلف درباره یک اتفاق اجتماعی که در قالب دو متن کوتاه و ساده با تقریبا ۹۰ واژه باید نوشته شود. داوطلب دیدگاه خود را درباره موضوع بیان می نماید. تعداد واژه ها: دست کم ۱۲۰ و دست بالا ۱۸۰ واژه. بین ۴۰ تا ۶۰ واژه برای متن اول و بین ۸۰ تا ۱۲۰ واژه برای متن دوم.

 

آزمون TCF QUÉBEC

این آزمون زبان فرانسه مخصوص ارائه به اداره مهاجرت و اتباع کانادا (MIDI) و در راستای تشکیل پرونده برای مهاجرت به کبک می باشد. افرادی که قصد ارائه پرونده به اداره مهاجرت به کبک و یا یکی از نمایندگان آن را دارند، می توانند برای مشخص کردن میزان سطح آشنایی خود با زبان فرانسه، مدرک آزمون TCF QUÉBEC را همراه داشته باشند.

آزمون tcf کانادا از یک تا چهار سنجش تشکیل می شود: ارزیابی توانایی‌های زبانی فرانسه در فهم شنیداری، فهم نوشتاری، بیان گفتاری و بیان نوشتاری.

این آزمون به صورت ۲۹ سؤال چند گزینه ای در بخش فهم شنیداری، ۲۹ سؤال فهم نوشتاری، ۳ مرحله در بخش بیان نوشتاری و ۳ مرحله در بخش بیان گفتاری (این مراحل در هر دو بخش به ترتیب سخت تر می شوند) برگزار می گردد و مطابق با معیارهای داده شده برای زبان آموزان، مدرسان و ارزیابی سطح زبان در چارچوب اروپایی مشترک مرجع زبان ها (CECRL) می‌باشد. نتیجه کسب شده در آزمون در گواهی تعیین سطح به وی ارائه می شود.

 

 علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون های TCF می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند.

محتویات آزمون های TCF | مراکز برگزاری آزمون هایTCF  هزینه آزمون های TCF | زمانبندی برگزاری آزمون هایTCF  | اعتبار مدرک آزمون هایTCF | منابع آزمون های TCF

 جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: