آزمون های انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی برای دریافت مدرک زبان جهت اخذ پذیرش تحصیلی یا کاری است. علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می بایست در چهار مهارت زبان یعنی، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن و خواندن مهارت کافی را جهت دریافت مدرک زبان انگلیسی با نمره بالا فراگیرند. یکی از راه های یادگیری زبان انگلیسی، استفاده از منابع معتبر آموزش انگلیسی به صورت PDF یا در واقع آموزش رایگان انگلیسی با PDF است که تاثیر خوبی در سرعت یادگیری زبان انگلیسی دارد. تیم زونکن برای سهولت داوطلبان انواع مدرک زبان انگلیسی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی، اقدام به معرفی انواع آزمون انگلیسی شامل آزمون آیلتس، آزمون تافل، آزمون جی آر ای، آزمون جی مت، آزمون PTE و آزمون های دانشگاه کمبریج نموده است. همچنین جهت سهولت دسترسی داوطلبان آموزش انگلیسی، منابع معتبر آموزش انگلیسی را به صورت فایل های PDF همراه فایل های صوتی کتب اصلی با قابلیت دانلود در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده است که با مراجعه به صفحه دانلود منابع هر آزمون می توانند از فایل های قابل دانلود منابع انگلیسی بهره مند شوند.

آزمون آیلتس

آزمون IELTS یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی است که در واقع یکی از مدارک معتبر انگلیسی جهت ارائه به دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی تدریس می کنند، است. علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون IELTS، مراکز برگزاری آزمونIELTS ، زمانبندی برگزاری آزمونIELTS ، هزینه شرکت در آزمونIELTS  و دانلود منابع معتبر آزمون IELTS می باشد. از منابع آزمون IELTS به عنوان منابع یادگیری انگلیسی برای سفر یا اصطلاحات روزمره انگلیسی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون آیلتس در آموزشگاه می توانند با جستجوی IELTS یا انگلیسی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون آیلتس را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش انگلیسی اقدام نمایند.

آزمون تافل

آزمون TOEFL یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی است که در واقع یکی از مدارک معتبر انگلیسی جهت ارائه به دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی تدریس می کنند، است. البته مدرک تافل بیشتر در کشور های آمریکا و کانادا کاربرد داشته و شاید در کشور های اروپایی کمتر برای ارزیابی وضعیت زبان متقاضیان تحصیل یا کار مورد ارزیابی قرار گیرد. علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون TOEFL، مراکز برگزاری آزمون TOEFL، زمانبندی برگزاری آزمون TOEFL، هزینه شرکت در آزمون TOEFL و دانلود منابع معتبر آزمون TOEFLمی باشد. از منابع آزمون TOEFL به عنوان منابع یادگیری انگلیسی برای سفر یا اصطلاحات روزمره انگلیسی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون تافل در آموزشگاه می توانند با جستجوی TOEFL یا انگلیسی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون تافل را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش انگلیسی اقدام نمایند.

آزمون GRE

آزمون GRE یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی است که در واقع یکی از مدارک معتبر انگلیسی جهت ارائه به دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی تدریس می کنند، است. البته مدرک GRE بیشتر در کشور های آمریکا و کانادا کاربرد داشته و شاید در کشور های اروپایی کمتر برای ارزیابی وضعیت زبان متقاضیان تحصیل یا کار مورد ارزیابی قرار گیرد. علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون GRE، مراکز برگزاری آزمون GRE، زمانبندی برگزاری آزمون GRE، هزینه شرکت در آزمون GRE و دانلود منابع معتبر آزمون GRE می باشد. از منابع آزمون GRE به عنوان منابع یادگیری انگلیسی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون جی آر ای در آموزشگاه می توانند با جستجوی GRE یا انگلیسی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون جی آر ای را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش انگلیسی اقدام نمایند.

آزمون GMAT

آزمون GMAT یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی در زمینه ریاضیات و مدیریت است که در واقع یکی از مدارک معتبر انگلیسی جهت ارائه به دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی در رشته های مدیریت و بازاریابی تدریس می کنند، است. علاقمندان به دریافت مدرک GMAT می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون GMAT، مراکز برگزاری آزمونGMAT ، زمانبندی برگزاری آزمونGMAT ، هزینه شرکت در آزمونGMAT  و دانلود منابع معتبر آزمون GMAT می باشد.

همچنین علاقمندان به گذراندن دوره های آمادگی آزمون جیمت در آموزشگاه می توانند با جستجوی GMAT در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون جیمت را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های جی مت اقدام نمایند.

آزمون PTE

آزمون PTE یکی از معتبرترین آزمون های زبان انگلیسی است که در واقع یکی از مدارک معتبر انگلیسی جهت ارائه به دانشگاه هایی که به زبان انگلیسی تدریس می کنند، است. البته مدرک PTE بیشتر در کشور استرالیا کاربرد داشته و شاید کمی در کشور های اروپایی. ولی در کشورهای آمریکا یا کانادا کمتر برای ارزیابی وضعیت زبان متقاضیان تحصیل یا کار مورد ارزیابی قرار گیرد. علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی و کسب نمره بالای در آزمون PTE می توانند با بهره گیری از اطلاعات کامل آماده شده از این آزمون در سایت زونکن بهره مند شوند. اطلاعات نام برده شامل محتویات آزمون PTE، مراکز برگزاری آزمون PTE، زمانبندی برگزاری آزمون PTE، هزینه شرکت در آزمون PTE و دانلود منابع معتبر آزمون PTE می باشد. از منابع آزمون PTE به عنوان منابع یادگیری انگلیسی نیز می توان بهره برد.

همچنین علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و گذراندن دوره های آمادگی آزمون پی تی ای در آموزشگاه می توانند با جستجوی PTE یا انگلیسی در بخش دوره های تدریسی موتور جستجوی زونکن، لیست کامل آموزشگاه های ارائه دهنده دوره های آموزش زبان انگلیسی و برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون پی تی ای را استخراج و جهت ثبت نام در کلاس های آموزش انگلیسی اقدام نمایند.

آزمون های دانشگاه کمبریج

دانشگاه کمبریج برای ارزیابی متقاضیان ورودی به دانشگاه ها یک سری آزمون های زبان انگلیسی برای سطوح مختلف دانش آموز تا دانشجو تعریف کرده که علاقمندان به دریافت مدرک معتبر زبان انگلیسی می توانند متناسب با توانایی های خود در چهار مهارت اصلی زبان، در هر یک از این آزمون های شرکت کرده و مدرکی بعضا معادل آیلتس یا تافل متناسب با نمره کسب شده خود دریافت نمایند. این آزمون ها از کودکان شروع شده و تا دانشجویان ادامه می یابد. بنابراین در هر دوره سنی علاقمندان به دریافت مدرک معتبر زبان انگلیسی می توانند در هر یک از سطوح مختلف این آزمون ها شرکت نمایند. جهت آشنایی بیشتر با آزمون های کمبریج می توانید به صفحه هر یک از آنها در سایت زونکن مراجعه نماید. اطلاعات قرار داده شده شامل محتویات و نحوه نمره دهی هر آزمون، مراکز و زمانبندی برگزاری آزمون های کمبریج و هزینه شرکت در هر آزمون است.

آزمون های انگلیسی | آزمون های فرانسوی | آزمون های اسپانیایی | آزمون های ترکی استانبولی | آزمون های آلمانی | آزمون های ایتالیایی

 جهت اطلاع از پکیج های آمادگی آزمون های زبان، نکات مهم در اپلای، موقعیت های تحصیلی همراه با فاند و تجربیات دانشجویان موفق در اپلای به اینستاگرام و تلگرام زونکن اپلای بپیوندید.

 

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'timezonedb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: